کودک درون
مهر ۷, ۱۳۹۷

هر چیزی در این دنیا دارای حد و مرزی است، هر چیزی در جای خود پسندیده است و زمانی که حد و مرزها شکسته می‌شود تنهایی دوست انسان می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه