کودک خودکامه
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

عدم وضع قوانین و یا کوتاه آمدن ازاجرای پیامدها و یا سهل گیری بیش از حد والدین شاغل باعث شکل گیری خودرایی و خودخواهی بیش از حد در کودک می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه