کودک آگاه
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۱

ما به عنوان مربی و یا والدین سعی می‌کنیم تا به بچه‌ها یاد بدیم که دانش برای پیشرفت انسان و ساختن دنیای بهتر بسیار ضروری است، و اون‌ها عضو مهمی در جامعه هستند.

ثبت نام در خبرنامه