کودکی و جوانی حضرت باب

Program Picture
کودکی و جوانی حضرت باب
فروردین ۲۸, ۱۳۹۶

نبیل: احسنت! آن حضرت ۲۵ سال و ۴ ماه و ۴ روز داشتند که دعوت خودشان را اعلان کردند.
ماندانا: قبلش چی؟ از قبلش نگفتین که کجا بودن و چی کار می‌کردن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه