کودکان و مسئولیت والدین

Program Picture
کودکان و مسئولیت والدین
مرداد ۱۱, ۱۳۹۸

شکی نیست که مسئولیت والدین در دنیای کنونی یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مسئولیت‌هاست. بنا به اعتقاد آئین بهائی، والدین در قبال تربیت و تحصیل فرزندان خود وظیفه دارند و هر کس که از این وظیفه غفلت کند در نزد خداوند مسئول است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه