تاثیر نوازش و آغوش مادر

Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۲

تاثیر نوازش و آغوش مادر
۲۹ فروردین ۱۳۹۸

ارتباط مادر و نوزاد در روزهای اول زندگی بسیار مهم است و جدایی مادر از کودک در این برهه لطمات جبران ناپذیر به او وارد می‌آورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه