Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۳

اضطراب در کودکان
۱۵ اسفند ۱۳۹۸

تنش‌ها و دردهای جسمانی و مشکلات خلقی در کودکان گاهی با منشا اضطراب به وجود می‌آیند. در این لحظات والدین آگاه با پیگیری و صحبت و محبت سعی در رفع این اضطراب دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه