شکل‌گیری دوستی‌ها

Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۳

شکل‌گیری دوستی‌ها
۲۴ بهمن ۱۳۹۸

در این دوران کودکان پذیرفته شدن در گروه‌های کوچک دوستی را تجربه می‌کنند و گاه تلاش آن‌ها برای کسب استقلال با بی‌ادبی اشتباه گرفته می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه