Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۳

اختلالات یادگیری
۰۳ بهمن ۱۳۹۸

یکی از مهم‌ترین علل کندی و ضعف کودکان در سال‌های اول دبستان به اختلالات یادگیری مربوط می‌شود و هیچ ربطی به ضعف هوش و کم‌توانی او در یادگیری ندارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه