Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۳

تعصب
۲۱ آذر ۱۳۹۸

درک تفاوت‌ها در این سن شکل می‌گیرد که باید با هوشمندی از آن در جهت نشان دادن توانایی‌ها و زیبایی‌های نهفته در ذات انسان استفاده کرد تا مبادا منجر به رفتارهای تعصب‌آمیز شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه