کودکان منادیان صلح - فصل ۳

program picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۳

در این مجموعه، فصل سوم از برنامه “کودکان منادیان صلح”، به صورت تخصصی و طبقه‌بندی شده به مهم‌ترین اصول تربیتی و نکات قابل توجه در محدوده سنی 3 تا 7 سال یا به عبارتی اولین دوران کودکی پرداخته می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه