کودکان محروم از تحصیل

کودکان محروم از تحصیل
تیر ۵, ۱۳۹۵

حدود هفت میلیون از بچّه‌های ما در رده‌های سنّی ۷ تا ۱۹ سال از تحصیل محرومند.

ثبت نام در خبرنامه