کهن‌ترین درد جامعه انسانی

کهن‌ترین درد جامعه انسانی
مهر ۲۶, ۱۳۹۸

شرایط نامتعادل اقتصادی را میتوان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های بی‌عدالتی در دنیای امروز دانست. متداول‌‌ترین معنی که برای فقر همواره به ذهن می‌رسد، تعریف اقتصادی آن است، از این رو، فقیر کسی است که نمی‌تواند نیازمندی‌های اساسی و اولیه زندگی خویش را تأمین کند.

ثبت نام در خبرنامه