کنگره رهبران ادیان سنتی و جهانی

کنگره رهبران ادیان سنتی و جهانی
آذر ۲, ۱۳۹۷

«مشارکت بهائیان در کنگره‌ رهبران ادیان سنتی و جهانی متمرکز بر یکی از عوامل عمده‌ تفرقه در جهان امروز یعنی تعصب مذهبی بود.»

ثبت نام در خبرنامه