کنفرانس ملی و اصل یگانگی

Program Picture
کنفرانس ملی و اصل یگانگی
تیر ۲۰, ۱۴۰۱

«چند فرهنگ‌گرایی یک واقعیت ثابت نیست. بلکه دلالت بر پدیده‌ای پویا و فراگیر، در جهانی در حال تغییر دارد.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه