کنفرانس شالوده و شادی
آبان ۲۲, ۱۳۹۹

دکتر هدی محمودی رئیس کرسی بهائی برای صلح در دانشگاه مریلند در خصوص اهداف برگزاری کنفرانس کنفرانس شالوده و شادی توضیح می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه