Program Picture

کنفرانس دگرگونی جهانی

دی ۲۶, ۱۳۹۴

گزارشی از فعالیت‌های انجمن بهائی در دانشگاه مریلند. این انجمن با پایه‌ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند. موضوع این قسمت: کنفرانس دگرگونی جهانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه