کنفرانس بحران زیست‌محیطی

این روزها
کنفرانس بحران زیست‌محیطی
خرداد ۱۲, ۱۳۹۹

به گفته دکتر هدی محمودی، اساس بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در واقع بحرانی معنوی است.

ثبت نام در خبرنامه