کمیسیونی برای مقام زن

کمیسیونی برای مقام زن
اسفند ۱۶, ۱۳۹۸

کمیسیونی برای مقام زن، نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحده که از سال ۱۹۴۶ میلادی با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده. جامعه جهانی بهائی نیز در زمینه همکاری با این کمیسیون سابقه طولانی داره، به طور مثال آن چنان که در خبری از سرویس خبری جامعه بهائی آمده، این جامعه در سال 2017 میلادی با حضور در کمیسیون مقام زنانِ سازمان ملل متحد، در گفتمان پیشرفت زنان مشارکت داشت.

ثبت نام در خبرنامه