فقره شصت و چهارم

فقره شصت و چهارم
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

ای ظالمان ارض

از ظلم دست خود را کوتاه نمائید که قسم یاد نموده‌ام از ظلم احدی نگذرم و این عهدی است که در لوح محفوظ محتوم داشتم و به خاتم عز، مختوم.

ثبت نام در خبرنامه