فقره شصت و سوم
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰

بگو ای اهل ارض

به‌ راستی بدانید که بلای ناگهانی شما را در پی است و عقاب عظیمی از عقب. گمان مبرید که آن‌چه را مرتکب شدید از نظر محو شده. قسم به‌ جمالم که در الواح زبرجدی از قلم جلی جمیع اعمال شما ثبت گشته.

ثبت نام در خبرنامه