کلاس‌های ۱ تا ۲
آذر ۲۰, ۱۳۹۹

اگر افراد یک جامعه نپذیرند که همه مردم حق انتخاب باور و عقیده قلبی خود را دارند؛ می‌توان به دست‌یابی به وحدت و اتحاد آن جامعه امیدوار بود؟

ثبت نام در خبرنامه