کلاسهای کودکان در موسسۀ آموزشی بهائی

خبرنگار
کلاسهای کودکان در موسسۀ آموزشی بهائی
بهمن ۱۵, ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم مرجان فارسی، کارشناس ارشد علوم کامپیوتر و مربی کلاس‌های کودکان در موسسۀ آموزشی بهائی، همه افراد در یک فرایند یادگیری که از کلاس کودکان آغاز می‌شود، مفاهیم والای انسانی و خدمت به جامعه را می‌آموزند و به‌کار می‌گیرند.

ثبت نام در خبرنامه