کلاس‌های کودکان در موسسه آموزشی بهائی

Program Picture
کلاس‌های کودکان در موسسه آموزشی بهائی
مرداد ۲۷, ۱۴۰۰

گفتگو با: خانم مرجان فارسی، کارشناس ارشد علوم کامپیوتر و مربی کلاس‌های کودکان.

در موسسه آموزشی بهائی، همه افراد در یک فرایند یادگیری که از کلاس کودکان آغاز می‌شود، مفاهیم والای انسانی و خدمت به جامعه را می‌آموزند و به‌کار می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه