کلاس‌های مشاوره برای تربیت کودک

کلاس‌های مشاوره برای تربیت کودک
مهر ۲۵, ۱۴۰۰

امروز مامان خیلی سرحال بود، چون خوب استراحت کرده بود. صبح که بابا اومد و اونو سرحال تر از روزای قبل دید، خوشحال شد … مامان به کلاس رسید و از روی یه کاغذ خوش رنگ که به دیوار زده بودن، شروع به خوندن کرد. “اطفال را بسیار باید مواظبت و محافظت و تربیت نمود، این است حقیقت و شفقت پدر و مادر، و الا علف خودرو گردند.” – حضرت عبدالبهاء. وای، چه خبره! همه تو این کلاس مامان اند. یک، دو، سه … چه زیادند! اولش همه شون با هم دعا خوندند.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه