Program Picture
کشف نور و روشنایی
اسفند ۲, ۱۳۹۹

این نامه خطاب به یکی از بزرگ‌ترین و نامی‌ترین نقاشان معاصر ایران نوشته شده. او کشف مفهوم حقیقی نور را بزرگ‌ترین دست‌آورد خویش در سال‌های طولانی نقاشی و خود را یکی از خوشبخت‌ترین انسان‌های روی زمین می‌داند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه