کشتی شیندلر
آبان ۱۱, ۱۴۰۰

تو این قسمت قراره تا با اسکار شیندلر و قسمت‌هایی از زندگی اون آشنا بشیم که چطور از جهان مادی، شهرت و پول، دل کند و در مسیر کمک و خدمت قرار گرفت تا تو اوج ظلم، مرگ، و بی‌عدالتی، نجات‌دهنده جان‌های زیادی باشه.

ثبت نام در خبرنامه