کریس استات و جامعه کهنه سربازان

کریس استات و جامعه کهنه سربازان
آذر ۹, ۱۳۹۷

پروژه «جامعه کهنه سربازان» که توسط کریس استات راه اندازی شده، با تهیه‌ خانه‌های کوچک و ارائه‌ سایر خدمات مورد نیاز، به کهنه سربازان کمک می‌کند زندگی خود را در مسیری روشن قرار دهند.

ثبت نام در خبرنامه