Program Picture

کرسی صلح

چین و صلح جهانی

۰۳ شهریور ۱۳۹۷

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در دنیای امروز که گوشه و کنارش با جنگ‌های بزرگ و کوچک پر شده است، خشونت‌ستیزی قدرت‌های اصلی می‌تواند نویدبخش صلح عمومی باشد. چین که دومین ابر قدرت دنیاست، ادعا می‌‌کند که همواره محافظ صلح بوده و خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه