Program Picture

کرسی صلح

مسئولیت سیستم بین المللی

۱۷ فروردین ۱۳۹۸

دکتر شارلوت کو، استاد حقوق در دانشگاه تگزاس توضیح می‌دهد که مسئولیت داشتن، ابتدا به معنی صدمه نزدن به دیگری است، اما امروزه به این معنی هم هست که دولت‌ها باید مطمئن شوند که از استانداردهای بین‌المللی پیروی می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه