Program Picture

کرسی صلح

خشونت علیه زنان

۲۶ خرداد ۱۳۹۷

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به علت‌ها و ریشه‌های خشونت علیه زنان در دنیا و با بررسی این عوامل به جستجوی راه حل‌های احتمالی می‌پردازیم. این خشونت‌ها قربانیان زیادی را در دنیا به دام انداخته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه