کرسی بهائی برای صلح جهانی

کرسی بهائی برای صلح جهانی
آبان ۲۵, ۱۳۹۷

سخنرانی امسال «کرسی بهائی برای صلح جهانی» ‌بر مسئله نژاد متمرکز بود. این سخنرانی که بخشی از تلاش‌ها در زمینه‌ی نژادپرستی‌ ساختاری و ریشه‌های تعصبه در تاریخ ۲۰ سپتامبر در دانشگاه مریلند در کالج پارک برگزار شد.

ثبت نام در خبرنامه