کتاب «سربلندی ایران»

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۲

کتاب «سربلندی ایران»
۱۸ مهر ۱۴۰۲

این کتاب، مجموعه‌ای است از پیا‌م‌های بیت‌العدل اعظم – عالی‌ترین شورای اداری جامعه‌ جهانی بهائی – در موضوعات مختلف (رفاه عالم انسانی، ترویج صلح و هم‌زیستی و یا سختی‌هایی که بهائیان ایران را شامل شده) خطاب به بهائیان ایرانی و غیرایرانی و نیز بعضی پیام‌های عمومی خطاب به جهانیان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه