کتاب «آئین بهائی، جامعه، سیاست»

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۲

کتاب «آئین بهائی، جامعه، سیاست»
۳۰ آبان ۱۴۰۲

این کتاب، مجموعه‌ مقالاتی است درباره‌ پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه‌ مطالعات بابی- بهائی. پژوهش‌گران گوناگون به تحقیق در جوانب مختلف دو آئین بابی و بهائی پرداختند و موضوعاتی چون دین و حکومت در آئین بهائی، بنیادگرایی و جامعه‌ بهائی، تاریخ آئین بهائی در اصفهان، بهائیان و سیاست در دوران قاجار و غیره را در مقالات‌شان بررسی کرده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه