کتابی برای زندگی کردن

کتابی برای زندگی کردن
مهر ۵, ۱۳۹۹

نامه چهارم خطاب به نویسنده و مترجم کتابی است که نه فقط برای خواندن، بلکه برای زندگی کردن نوشته شده است. کتابی که از مفاهیم مختلف، تعاریف جدید و کاربردی در اختیار انسان قرار می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه