مفهوم تعصب – بخش ۲

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

مفهوم تعصب – بخش ۲
۱۲ خرداد ۱۳۹۸

تهمینه: تا این جای بحث به این نتیجه رسیدیم که وقتی ما مردم رو به واسطه جنسیت، قوم و نژاد، زبان، ملیت، مذهب، محل تولد و یا سایر خصوصیات به گروه‌های مختلف تقسیم می‌کنیم و اجازه میدیم که این تقسیم بندی‌ها اساس قضاوت ما رو درباره اشخاص تشکیل بدن، دچار تعصب میشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه