تعصّب جنسیتی در ایران – بخش ۲

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

تعصّب جنسیتی در ایران – بخش ۲
۱۶ تیر ۱۳۹۸

تهمینه: قوانین، عرف و فرهنگ در کشور ما زنان رو شهروندان درجه دو به حساب میارن. طبق قوانین و آداب و رسوم متداول، اشتغال، سفر، ازدواج، معاملات و سایر فعالیت‌های زنان باید با اجازه ولی زن یا همسرش صورت بگیره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه