تعصب مذهبی – بخش ۸

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

تعصب مذهبی – بخش ۸
۳۱ شهریور ۱۳۹۸

شیما: حقیقت هم همینه که هر دینی که در کشوری دین اکثریت مردمه در یه نقطه دیگه از زمین ممکنه دین اقلیت باشه. اگه می‌خوایم که با ما منصفانه رفتار بشه، خوبه که با دیگران منصفانه رفتار کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه