تعصب مذهبی – بخش ۶

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

تعصب مذهبی – بخش ۶
۱۷ شهریور ۱۳۹۸

شیما: آیا صرف این که تعداد افراد گروهی بیشتر از یه گروه دیگه ست، حقی برای اون گروه ایجاد میکنه؟ و حق ظلم کردن به اقلیت‌ها رو میده؟
بهزاد: آیا ایران فقط متعلق به پیروان یک دین و از پیروان اون دین، فقط متعلق به یک مذهب و یک گروه خاصه و پیروان سایر ادیان و مذاهب ایرانی محسوب نمیشن؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه