کانادا
آبان ۱۰, ۱۳۹۸

از صهبا یزدانی پرسیدیم که بهائیان در کانادا برای بزرگداشت دویستمین میلاد حضرت باب چه مراسمی برگزار کردند؟

ثبت نام در خبرنامه