کامیابی‌ها و ناکامی‌های تجدّد در ایران – بخش ۳

کامیابی‌ها و ناکامی‌های تجدّد در ایران – بخش ۳
شهریور ۶, ۱۳۹۶

بخش سوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “کامیابی‌ها و ناکامی‌های تجدّد در ایران” که در بیستمین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی و در شهر لندن – انگلستان توسّط دکتر عرفان ثابتی ارائه گردید.

ثبت نام در خبرنامه