کالبد حقیقت
فروردین ۲۳, ۱۴۰۱

در این قسمت با سرگذشت منوچهر حکیم، پرفسور و بنیان‌گذار علم آناتومی و تشریح در ایران آشنا می‌شیم و در باره بیمارستان میثاقیه تهران، می‌شنویم.

ثبت نام در خبرنامه