کافی‌ شاپ بتی و بو

کافی‌ شاپ بتی و بو
شهریور ۳۱, ۱۳۹۶

قهرمان این هفته ما کافی شاپی تاسیس کرده که با کافی شاپ‌های معمولی خیلی فرق داره. چیزی که این کافی شاپ رو از بقیه متمایز کرده کارکنان اون هستند.

ثبت نام در خبرنامه