مهاجرت ق۴ و پایان

کافه گپ
مهاجرت ق۴ و پایان
فروردین ۲۶, ۱۳۹۷

نگاهی به گذشته و مقایسه آن با امروز، بهائیان جنوب شرق آسیا چگونه روزگار می گذرانند؟ این و چیزهایی جدید در آخرین قسمت از گپ و گفت پارسا فنائیان با جناب جمشید آرانی.

ثبت نام در خبرنامه