جامعه سازی – جامعه بهائی ق۷

کافه گپ
جامعه سازی – جامعه بهائی ق۷
تیر ۴, ۱۳۹۶

این هفته در کافه گپ پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین برای بار آخر در مورد کلاس‌های جامعه‌ی جهانی بهایی برای نوجوانان صحبت می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه