تفکرات پویا
کاش حرف همو می فهمیدیم
مهر ۱۴, ۱۳۹۹
پویا در مدرسه‌ای درس انگلیسی می خواند که ملیت‌های مختلف برای یادگیری به آنجا می‌آیند و گاهی ارتباط با زبان مشترک و عدم تسلط بر آن باعث مشکلاتی می شود.

ثبت نام در خبرنامه