کاش حرف همو می‌فهمیدیم
مهر ۱۴, ۱۳۹۹

پویا در مدرسه‌ای درس انگلیسی می‌خواند که ملیت‌های مختلف برای یادگیری به آنجا می‌آیند و گاهی ارتباط با زبان مشترک و عدم تسلط بر آن باعث مشکلاتی می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه