فصل مشترک - فصل ۱
کار داوطلبانه یا …
آبان ۲۷, ۱۳۹۴

چطور می‌توان فرهنگ کار داوطلبانه را در جامعه ترویج کرد؟ شاید تماشای مستند خدمت داوطلبانه تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.

ثبت نام در خبرنامه