کارنامه بد – بخش ۲

Program Picture
کارنامه بد – بخش ۲
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵

ادامه بحث هفته گذشته، پاسخ به والدینی که نمی‌دانند وقتی فرزندشان با کارنامه بد به خانه می‌آید، چه باید بکنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه