کارنامه بد – بخش ۱

کارنامه بد – بخش ۱
بهمن ۲۳, ۱۳۹۵

پاسخ به والدینی که نمی‌دانند وقتی فرزندشان کارنامه‌ای با نمرات بد به خانه می‌آورد چه باید بکنند.

ثبت نام در خبرنامه